Nya Skurubrons finansiering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 maj 2022

Interpellation: Nya Skurubrons finansiering

Interpellation 2021/22:465 av Jasmin Farid (M)

Interpellation 2021/22:465 Nya Skurubrons finansiering

av Jasmin Farid (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Väg 222 är den enda landförbindelsen in till Stockholm från Värmdö kommun och östra delen av Nacka kommun. Bygget föreslås finansieras till två tredjedelar genom infrastrukturavgifter per passage. Detta står i strid med likställighetsprincipen, då ingen annan möjlig väg existerar till kommunerna.

Frågan är ytterst angelägen när det gäller hur statlig infrastruktur ska finansieras och vad som ska ingå i den statliga inkomstskatten. Dagens skattesystem har som grund att den statliga infrastrukturen ska finansieras av staten genom den inkomstskatt som landets befolkning bidrar med. Sveriges infrastruktur har enorma underhållsbehov som ständigt växer. Ett avgiftsuttag per passage för tusentals invånares enda landförbindelse riskerar därför att bli ett vägledande exempel för framtida infrastrukturprojekts finansiering. Denna ”straffskatt” skulle bli grunden för en helt ny finansiering av grundläggande statlig infrastruktur då Skurubron inte kan jämföras med exempelvis Motalabron eller Sundsvallsbron där det finns andra vägval. 

I förslag till nationell infrastrukturplan 2022–2033 har Region Stockholms länsplan inte finansierats för att inrymma en statlig finansiering av nya Skurubron. Därmed bör nya Skurubron få full statlig finansiering som ett namngivet projekt i den nationella infrastrukturplanen.

Avgiften är även extremt ineffektiv och en stor del av avgiften kommer att gå till administrationen för avgiftssystemet. I Trafikverkets underrättelse framgår att broavgiften föreslås att vara 4 kronor, varav 1 krona kommer att gå till administration. Tillsammans med räntekostnaden på 3,45 procent beräknas nästan halva avgiften gå till att betala det administrativa systemet. Det skulle medföra att många kommuninvånare i Nacka och alla kommuninvånare i Värmdö skulle behöva betala hundratals miljoner i onödiga administrativa avgifter, vilket vore helt orimligt.

Den 31 mars 2022 lämnade Trafikverket in en underrättelse till regeringen, Nacka kommun och Värmdö kommun där de fastställer avgiften samt dess fördelning. Det är därmed nu upp till regeringen att vidta åtgärder för att inte Nacka- och Värmdöborna ska drabbas av denna orättvisa avgift.

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Kommer ministern att vidta åtgärder med anledning av Trafikverkets underrättelse eller kommer man att gå vidare med denna dubbla beskattning för Nackas och Värmdös kommuninvånare?
  2. Avser ministern att ge nya Skurubron full statlig finansiering som ett namngivet projekt i den nationella infrastrukturplanen så att nya Skurubron blir statligt finansierad i sin helhet?
  3. Avser ministern att ta ut en avgift på Skurubron trots att en så stor andel av den föreslagna avgiften kommer att gå till administration för avgiftssystemet?