Nytt slutdatum för ripjakt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 1 maj 2022

Interpellation: Nytt slutdatum för ripjakt

Interpellation 2020/21:757 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:757 Nytt slutdatum för ripjakt

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om nya tider för jakt som regleras i jaktförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021. Bakgrunden till översynen är att regeringen genom jaktförordningen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att vart sjätte år se över de jakttider som regleras i förordningen och vid behov föreslå ändringar. Detta är den första översyn som har gjorts sedan uppdraget lämnades 2018. Den förra systematiska översynen genomfördes 2000.

Jakttiderna är centrala verktyg i arbetet med att förvalta vilt, och hur de utformas påverkar och engagerar många. Processen med att ta fram nya jakttider innefattar att inhämta ny kunskap och att ge berörda aktörer möjlighet att påverka arbetet.

Stick i stäv med Naturvårdsverkets förslag beslutade regeringen att ändra i jaktförordningen så att jakttiden på ripa kortades ordentligt. Nu ska jakten avslutas den 15 februari i stället för den 15 mars. Dessutom ska älgjaktspremiären tidigareläggas, vilket delvis kommer att trycka undan möjligheterna till ripjakt under inledningen på säsongen.

Regeringens beslut leder i praktiken till att en jaktform med långa och starka traditioner i Norrbottens och Västerbottens fjällkommuner försvinner.

I dag är det tillåtet att jaga ripa ovanför lappmarksgränsen fram till den 15 mars i Norrbotten och Västerbotten och till den sista februari i Jämtland. Regeringens beslut innebär att jakten tar slut den 15 februari i alla tre länen.

Alla som bor i norra Sverige vet att fram till 15 februari är förhållandena så dåliga att det i praktiken är omöjligt att jaga på fjället och att detta i praktiken innebär att vinterjakten på ripa kommer att försvinna.

Indirekt påverkas även inledningen på ripjakten, då älgjaktspremiären brukar resultera i att marker där ripjakt bedrivs avlyses. Med den nya fasta jaktstarten på älg den första september kommer fågeljägare potentiellt sett att tappa upp till en veckas jakt på ripa under den första delen av jakttiden.

Regeringens egen expertmyndighet, Naturvårdsverket, som vid behov ska föreslå ändringar av jakttider till regeringen, kom fram till att det inte fanns några anledningar att ändra jaktslutsdatum för ripor. Naturvårdsverkets skriver i sitt förslag på jakttider: 

”Ripor är anpassade till ett hårt vinterklimat och har möjlighet att söka sig till nya platser om förhållanden visar sig för kärva, till exempel om födotillgången är begränsad. Naturvårdsverket finner baserat på ovanstående inte att det finns några sådana hinder för att jaga dal- och fjällripa fram till den 15 mars över ripornas hela utbredningsområde.”

Slutligen visar forskningen tydligt att det inte finns biologiska skäl att korta jakten.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilken analys ligger till grund för att statsrådet gör en annan bedömning än Naturvårdsverket i fråga om slutdatum för ripjakt?