Oberoende internationell utredning om krigsbrott i Nagorno-Karabach

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 januari 2021

Interpellation: Oberoende internationell utredning om krigsbrott i Nagorno-Karabach

Interpellation 2020/21:267 av Arin Karapet (M)

Interpellation 2020/21:267 Oberoende internationell utredning om krigsbrott i Nagorno-Karabach

av Arin Karapet (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 9 november undertecknades, efter 45 dagars strider, ett trepartsavtal om eldupphör i konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien i Artsach (Nagorno-Karabach). Avtalet togs fram av Ryssland, som därmed ökat sitt inflytande i området. EU och västvärlden förmådde inte att deeskalera konflikten, vilket bör ses som ett misslyckande och en allvarlig lärdom för framtiden. Den europeiska utrikespolitiken måste bidra till stabilitet och en fredlig utveckling i EU:s närområde.

I avtalet fastslås under punkt 8 att det ska ske ett utbyte av krigsfångar, gisslan och avlidna. Det har nu gått en månad sedan avtalet undertecknades, och azerbajdzjanska myndigheter förhalar processen genom att inte samarbeta fullt ut. Samtidigt rapporterar Human Rights Watch om att allvarliga, oacceptabla och brutala brott begås mot krigsfångar efter konfliktens slut.

Freden i regionen är skör, och situationen i Nagorno-Karabach är mycket osäker. Därför är det av största vikt att Sverige engagerar sig i frågan som kommande ordförandeland inom OSSE och verkar för gemensamma ansträngningar inom OSSE:s Minskgrupp för att påskynda processen med utbyte av krigsfångar och utredning av potentiella krigsbrott.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att långsiktigt garantera freden och säkerheten för civilbefolkningen i Nagorno-Karabach?
  2. Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta i egenskap av att Sverige är blivande ordförandeland i OSSE för att påskynda utbytet av krigsfångar, gisslan och avlidna?
  3. Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att få på plats en oberoende internationell utredning som utreder misstänkta krigsbrott och lagför de ansvariga?