Ökad militär verksamhet i Vättern

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 oktober 2011

Interpellation: Ökad militär verksamhet i Vättern

Interpellation 2011/12:42 av Rådberg, Peter (MP)

den 13 oktober

Interpellation

2011/12:42 Ökad militär verksamhet i Vättern

av Peter Rådberg (MP)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Vättern är vattentäkt för hundratusentals människor och är en av Europas största dricksvattenreservoarer och är därmed av stor betydelse för människor som bor runt sjön.

Vättern skyddas också av fyra riksintressen enligt miljöbalken – friluftsliv, fiske, natur och kulturmiljö. Dessutom är Vättern i sin helhet en del av EU:s nätverk av skyddade områden, ett så kallat Natura 2000-område, och har därmed stort riksintresse, enligt förre miljöministern Andreas Carlgren. Regering och riksdag har lovat att skydda Vättern för eftervärlden.

I denna sjö vill Försvarsmakten öka den militära verksamheten med 300 procent!

Försvarsmakten hänvisar till tre huvudargument för utvidgningen. Det första skälet är ökad internationell inriktning och internationella uppdrag och behov. Det andra är nedläggning av F 6 i Karlsborg. Det tredje är att det inte finns någon annan plats att öva på än Vättern.

Försvarsmakten har erkänt att de inte har utrett någon annan plats för sin verksamhet än den som finns i Vättern, trots att det finns stöd i miljöbalken om att man ska utreda flera alternativ. När Försvarsmakten hänvisar till ökad internationell inriktning och internationella uppdrag och behov så har man inte redovisat vilka uppdrag och behov som skulle motivera en sådan kraftigt ökad militär verksamhet. Man har inte heller redovisat vilka länder som kommer att öva med Försvarsmakten.

Hur ser försvarsministern på Försvarsmaktens begäran om ökad militär verksamhet i Vättern?

Avser försvarsministern att vidta några åtgärder med anledning av denna begäran?