Ökade klyftor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 8 augusti 2022

Interpellation: Ökade klyftor

Interpellation 2009/10:416 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:416 Ökade klyftor

av Sylvia Lindgren (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sverige har varit känt som ett land som har strävat efter rättvisa, jämlikhet och full sysselsättning, ett välfärdsland som många har beundrat.

Så är det tyvärr inte riktigt längre. De senaste årens regeringspolitik har i kombination med finanskrisen kraftigt ökat arbetslösheten och klyftorna mellan människor. Sedan regeringsskiftet 2006 har arbetslösheten stigit med 157 000 personer (från 6,1 till 9,1 procent) och långtidsarbetslösheten har mer än fördubblats. Kommunernas utbetalningar av försörjningsstöd (socialbidrag) ökade till 8,8 miljarder kronor 2009. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2008. Utbetalningarna av försörjningsstöd har ökat i mer än 90 procent av landets kommuner.

De ökade klyftorna är särskilt tydliga i storstäderna och klyftorna är på många sätt större i Stockholm än någon annanstans. De många hemlösa och utslagna är bara ett av många tragiska tecken på att utvecklingen går åt fel håll. Det är något som bekräftas av den offentliga statistiken med rekordlågt bostadsbyggande, försämringar i skola och sjukvård och rekordhög ungdomsarbetslöshet.

Ökade klyftor med fler som tvingas leva i utanförskap ökar otryggheten för alla, även för dem som har jobb.

Min fråga till finansministern är:

Avser finansministern att ta några initiativ för att försöka vända de senaste årens utveckling med ökade klyftor?