Ökat regelkrångel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 14 maj 2022

Interpellation: Ökat regelkrångel

Interpellation 2017/18:582 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2017/18:582 Ökat regelkrångel

av Sofia Fölster (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Svenskt Näringslivs nya rapport Jobbskaparnas bokslut. En inventering av regeringens initiativ 2014–2018 pekar på att av de 92 reformer kring företagande som regeringen har genomfört sedan 2014 har 53 varit skadliga för entreprenörskapet i Sverige.

Skops undersökning från våren 2016 visade att 29 procent av de tillfrågade företagarna upplever att det har blivit krångligare snarare än enklare att driva företag i Sverige. Jämfört med 2014 års undersökning är det betydligt fler företagare som anser att det blivit krångligare att följa de statliga reglerna och den andelen har under perioden fördubblats från 15 till 29 procentenheter. Var tredje företagare anser därmed att regelkrånglet har ökat sedan regeringen tillträdde.

Regeringen har uttryckt en ambition om att arbetet med regelförenklingar är prioriterat. I stället för att göra verklighet av ambitionen har det under fyra år kommit nya pålagor, regleringar och skattehöjningar som försvårar för landets jobbskapare. Även bland regeringens sympatisörer anser 55 procent av de tillfrågade att regler som företag måste följa borde vara både enklare och färre. Till det ska adderas regeringens skattehöjningar som gör det dyrare för företag att anställa fler. 

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att vända trenden med ökat regelkrångel för företagare?