Ökat rovdjurstryck i Gävleborg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 april 2022

Interpellation: Ökat rovdjurstryck i Gävleborg

Interpellation 2021/22:47 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2021/22:47 Ökat rovdjurstryck i Gävleborg

av Lars Beckman (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Ska man kunna bo, leva och driva företag i hela Sverige krävs det nu att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder i en akut situation rörande antalet vargar i Gävleborg och Sverige. Vid ett möte i Vallsta med företagare i Hälsingland för något år sedan där rovdjurssituationen diskuterades blev det mer än uppenbart att den nuvarande politiken inte håller måttet. Under hösten har en lantbrukare i Kilafors drabbats av närgångna vargar. Minst 14 observationstillfällen enbart sedan augusti för en lantbrukare. I Hofors dödades en jakthund i en vargattack lördagen den 9 oktober – en jaktkamrat som dödades av rovdjuret. ”Det är tungt, inte bara för mig utan för barn och barnbarn. Det här var en familjemedlem”, säger hundägaren till tidskriften Jakt & Jägare.

Regeringen tillåter våra myndigheter att inte följa riksdagens beslut om en nivå på 170–270 vargar i hela Sverige. Man blir mer än förtvivlad över att höra den oro och ilska som fårbönder beskriver när de berättar om situationen som de och deras djurbestånd befinner sig i när en vargflock på 14 individer rör sig i Hälsingland. 

Fårbönderna uppmanas att sätta upp rovdjursstängsel, men för en fårbonde med betesmarker på många olika ställen blir det inte en realistisk lösning. Det blir dessutom väldigt kostsamt för den enskilde småföretagare som ska underhålla stängslet. I praktiken säger myndigheterna att den enskilde företagaren ska arbeta gratis ett antal hundra timmar per år med att röja sly och gräs bredvid stängslet och underhålla det på annat sätt. Jag har svårt att se att myndighetsföreträdare skulle arbeta gratis hundratals timmar per år på motsvarande sätt som man begär av fårbonden.

Det är staten som har bestämt att vi ska ha ett visst antal rovdjur, men då måste staten också ta ett fullt ansvar för en rovdjurspolitik som medför en balans; en balans mellan människans intressen att kunna bo och leva i hela Sverige, och en balans för rovdjurens möjlighet att finnas i faunan. I valet mellan människa och rovdjur måste alltid människan komma i första hand. Det borde vara en självklarhet för alla.

Enligt företrädare för Länsstyrelsen Gävleborg finns det över 90 vargar enbart i Gävleborg. I området runt Bollnäs rör sig en flock om 14 vargar, vilket skapar stor oro hos de företagare och andra djurägare som befinner sig i området.

Riksdagens beslut om ett lägsta antal om 170 individer måste nu verkställas av ansvariga myndigheter, och riksdagen bör tillkännage för regeringen att i regleringsbrev instruera myndigheter att vidta nödvändiga åtgärder för att vargstammen ska minska i Sverige.

I ett beslut om uttag av varg så rasar Jägareförbundet och LRF över det låga antal som ska skjutas under licensjakten. Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat om licensjakt på varg i vinter nästa år. Jakten omfattar sex vargar i Gullsjöreviret väster om Ockelbo, och sex vargar i Prästskogenreviret norr om Kårböle. Enligt länsstyrelsen är syftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst.

Det låga uttaget av varg i årets licensjakt kommer inte att lösa eller förändra det höga rovdjurstrycket i Gävleborg.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska rovdjurstrycket i Gävleborg?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kompensera de småföretagare som får ökade kostnader i sin verksamhet på grund av rovdjurstrycket?
  3. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kompensera jägare för att deras jakthundar blir dödade av vargar?
  4. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att riksdagens beslut om en nivå av vargar i Sverige i spannet 170–270 vargar med god spridning i hela Sverige följs?