Oklara besked om kreditrestriktioner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:147 Oklara besked om kreditrestriktioner

av Larry Söder (KD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Flera mäklarkedjor, som Erik Olsson och Bjurfors, pekar på att både säljare och köpare känner en betydande osäkerhet inför politiska förändringar av spelreglerna på bostadsmarknaden. Det gäller framför allt ränteavdragen, men även fastighetsskatten, amorteringskrav och flyttskatter.

Därför är det hög tid att den sittande regeringen lämnar besked i de här frågorna. Hittills har hushållen fått ta del av hur regeringen ämnar återställa rutavdraget och att bygglovskrav för altaner slopas. Det räcker inte långt.

För oss kristdemokrater står det klart att regeringen måste lämna besked kring kreditrestriktionerna, som vi menar är hög tid att luckra upp. Bankerna och Finansinspektionen ställer i dag alltför höga krav på den som vill låna till sitt boende, vilket innebär att allt färre kan låna till att köpa sitt boende. Att äga och förvalta sitt egna boende är en trygghet både bostadsmässigt men även ekonomiskt på längre sikt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

  1. Anser statsrådet att kreditrestriktionerna tillsammans med flyttskatterna har en negativ effekt på efterfrågan på bostadsmarknaden?
  2. Avser statsrådet att lätta på kreditrestriktionerna så att efterfrågan på bostadsmarknaden tar fart igen?