Ökning av telefonsamtalen till Bris

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 september 2021

Interpellation: Ökning av telefonsamtalen till Bris

Interpellation 2020/21:895 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2020/21:895 Ökning av telefonsamtalen till Bris

av Tobias Andersson (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I samband med att Barnens Rätt i Samhället (Bris) uppmärksammade sin 50-årsdag skrev de en debattartikel i GP, ”Våld mot barn måste vara varje partis högsta prioritet”, den 1 september 2021. Bris har under ett halvt sekel gjort sitt yttersta för att lyssna på och finnas till för barn som far illa samtidigt som de verkat för att politiken, likt dem, ska lyssna på barnen och verka för deras rätt i samhället. I artikeln framgick bland annat:

”De senaste fem åren har samtalen till Bris från barn om fysiskt våld ökat med 97 procent, samtalen om psykiskt våld med 114 procent och samtal om sexuella övergrepp har ökat med 107 procent.”

Det är oerhört deprimerande siffror. Den kraftiga ökningen som skett under socialdemokratiskt styre visar att Socialdemokraterna inte lyckats skydda Sveriges barn och unga.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:


Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att motarbeta den ökning av fysiskt och psykiskt våld samt sexuella övergrepp mot barn som Bris rapporterat om?