Olagliga barnäktenskap

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 april 2019

Interpellation: Olagliga barnäktenskap

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:160 Olagliga barnäktenskap

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt lag kan man inte ingå äktenskap med barn i Sverige och få dem registrerade hos Skatteverket. Det förhindrar dock inte att man faktiskt ingår äktenskap med barn ändå och låter bli att registrera äktenskapet. Då blir det ett så kallat inofficiellt äktenskap, som trots det kan uppfattas som högst giltigt av barnets omgivning. Proceduren är liknande, och familjens påtryckningar kan vara lika stora för att bevara ett inofficiellt äktenskap. Det inofficiella äktenskapet i Sverige kan dessutom anses vara korrekt enligt något annat lands lag och därmed bli ett officiellt äktenskap i ett annat land, även om vi i Sverige inte accepterar äktenskapet eller har godkänt det. Om det avslöjas att någon ingått ett äktenskap med ett barn i Sverige finns inte heller något straff för detta.

Att våra lagar och regler också innehåller tydliga konsekvenser för dem som bryter mot dessa är en grundläggande förutsättning för att människor ska förstå och följa de regler vi satt upp. För de allra flesta är det självklart att man inte gifter sig med barn, och inom den breda allmänheten råder också en uppfattning om att detta är olagligt. Även regeringen har i olika uttalanden framhållit att man förbjudit barnäktenskap och att det inte är lagligt att vara gift med ett barn i Sverige. Det blir då dubbla budskap när man samtidigt inte har en lag som faktiskt ger ett straff för den som bryter mot lagen. Om man i Sverige ingår ett äktenskap med ett barn är det värsta som kan hända att äktenskapet inte godkänns av Skatteverket. Det borde givetvis vara direkt straffbart och kopplat till ett långt fängelsestraff att ens föreslå att sådant äktenskap. 

Jag vill fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att agera för att göra det straffbart att ingå äktenskap med barn i Sverige?