Ombildning av hyresrätter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 oktober 2014

Interpellation: Ombildning av hyresrätter

Interpellation 2014/15:13 av Nooshi Dadgostar (V)

Interpellation 2014/15:13 Ombildning av hyresrätter

av Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

För varje år som går blir det alltmer ovanligt att unga vuxna har ett eget boende. I dag saknar hela 289 000 unga vuxna en egen bostad. År 1997 hade 62 procent en egen bostad, och 2014 kommer den siffran för första gången någonsin ligga under 50 procent. De unga själva säger att hyresrätten är den boendeform de själva skulle föredra. Samtidigt har antalet unga vuxna som bor i hyresrätt minskat med 20 procent på bara 10 år. Skillnaden mellan hur de bor och hur de vill bo har aldrig varit större än i dag.

För att lösa detta krävs kraftfulla insatser från statligt håll. Förutom att bygga bort bostadsbristen behöver det befintliga beståndet av hyresrätter också få finnas kvar. Sedan år 2000 har ca 160 000 hyresrätter ombildats till bostadsrätter i landet. Den tidigare regeringens upphävande av den så kallade tillståndsplikten vid överlåtelser av kommunala bostadsföretag gjorde att ombildningstakten ökade markant. I Stockholm har vi under de två senaste mandatperioderna sett en historiskt stor minskning av de allmännyttiga lägenheterna. Det har gjort det svårare att få eget boende utan förmögenhet och inneburit att bostadsmarknaden dränerats på hyresrätter med låga hyror. Den minskande rörligheten på bostadsmarknaden är dessutom ett betydande hot mot jobb och tillväxt i hela landet.

Allmännyttan och hyresrätten är en av grundpelarna i den svenska modellen. Tanken är att alla människor ska kunna efterfråga bra, moderna lägenheter oavsett tillgången på kapital. Detta har varit en framgångsrik modell som nu riskerar att urholkas av omfattande utförsäljningar.

För att stävja den här utvecklingen har den nya majoriteten i Stockholm glädjande nog beslutat om ett stopp för ombildningar av allmännyttiga hyresrätter. Behovet av hyresrätter är dock stort över hela landet, och insatserna är därför nödvändiga i fler kommuner.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

Vad avser statsrådet att göra för att förhindra att fler hyresrätter ombildas till bostadsrätter?