Osund kommunal konkurrens

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 maj 2006

Interpellation: Osund kommunal konkurrens

Interpellation 2005/06:360 av Järrel, Henrik S (m)

den 21 april

Interpellation 2005/06:360 av Henrik S Järrel (m) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Osund kommunal konkurrens

Det har visat sig att vissa verksamheter som kommuner bedriver tenderar att konkurrera på ett osunt sätt, till exempel genom att varor och tjänster underprissätts eller korssubventioneras etcetera. Vidare är det tydligt att kommuner ofta bedriver verksamheter som står i direkt konflikt med de lagar och bestämmelser som styr hur kommunerna får agera. På detta sätt konkurrerar kommunen ut flera fåmansföretag med hjälp av skattemedel och därmed även arbetstillfällen.

Inte sällan försvårar också aktiebolagslagen insyn i den kommunägda bolagsverksamheten.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att osund och olaglig konkurrens som kommuner bedriver ska upphöra?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att underlätta insyn och öppenhet i av skattebetalarna (grund-)finansierad eller garanterad kommunal bolagsverksamhet?