Otryggheten i samhället

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:119 Otryggheten i samhället

av Louise Meijer (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Den ökande otryggheten, särskilt hos kvinnor, är mycket allvarlig. När otryggheten ökar minskar jämställdheten. Det bekräftas inte minst av Nationella trygghetsundersökningen, som visar att utsattheten för sexualbrott bland kvinnor har ökat från 2,5 procent år 2006 till 10,7 procent år 2010. Därtill uppger 42 procent av kvinnorna i åldern 20–24 år att de ofta valt en annan väg eller ett annat färdsätt för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Motsvarande andel bland män i samma åldersgrupp är 16 procent. Det är tydligt att kvinnors utrymme i det offentliga rummet därmed begränsas.

När det kommer till personrån kan vi se en liknande, men inte fullt så kraftig, ökning. Utsattheten för personrån bland män uppgavs år 2006 ligga på 1,2 procent. För år 2017 var motsvarande siffra 1,9 procent. I Lund har det rapporterats om att det under början av året varit ett flertal rån utförda av flera gärningsmän i grupp. Detta har påverkat lokalsamhället och tryggheten negativt. Mellan januari och februari månad femdubblades antalet anmälningar om personrån i Lunds kommun. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stävja ovannämnda utveckling?