Överskattning av skatteintäkter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 24 mars 2022

Interpellation: Överskattning av skatteintäkter

Interpellation 2020/21:703 av Johnny Skalin (SD)

Interpellation 2020/21:703 Överskattning av skatteintäkter

av Johnny Skalin (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen utgår ifrån den gröna given inom Europapolitiken och bygger sin gröna skatteväxling inom den ekonomiska politiken. Innebörden och tanken med regeringens politik på området är att öka skatt på sådant som bedöms miljöskadligt och sänka inkomstskatter.

Enligt Riksrevisionen kommer regeringens politik att överskatta skatteintäkterna från energi och miljöbeskattningen med cirka 25 miljarder kronor från år 2024 och framåt. Vi har ställt frågor om detta tidigare och finansministern har gett svaret:

”Jag bedömer dock att den överskattning av inkomsterna från energi- och miljöskatter som Riksrevisionen menar kan uppkomma på lång sikt, inte är av en omfattning som äventyrar finanspolitikens hållbarhet eftersom den är begränsad i förhållande till det totala skatteuttaget”

Sverige är ett land som har mycket stora problem på grund av importerad kriminalitet. Rättsväsendets anslag behöver stå stabilt och egentligen öka väsentligen för att man ska få bukt med problemen vi ser med öppen droghandel, skjutningar, gängkriminalitet, våld emot kvinnor, hedersmord och andra mycket negativa uttryck i samhället som kommit av den fullständigt överdimensionerade invandringen.

Det inkomstbortfall som Riksrevisionen pekat på är nästan lika stort som hälften av rättsväsendets anslagsram de kommande åren. På lång sikt behöver alltså rättsväsendet betydligt mycket mer resurser än detta bortfall i skatteintäkter.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är därför:

Vilka åtgärder vidtar ministern för att medborgarna ska ha förtroende för finanspolitiken och för att försvagade inkomster från energi- och miljöskatter inte ska äventyra förutsättningarna för finansieringen av lösningar på centrala samhällsproblem?