Överskuldsättning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 september 2021

Interpellation: Överskuldsättning

Interpellation 2020/21:816 av Angelica Lundberg (SD)

Interpellation 2020/21:816 Överskuldsättning

av Angelica Lundberg (SD)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

Problemen med osund skuldsättning växer och riskerar att bli ett stort samhällsproblem. Nyligen rapporterades om en fördubbling av antalet unga personer som ansöker om skuldsanering. Kronofogdemyndigheten uttalade den 18 februari att unga vuxna inte förstår vad en skuldsanering innebär och att de saknar viktig kunskap i privatekonomi.

Som Konsumentverket påpekar i sin rapport Konsument på kredit (2021:1) finns det ingen samlad förteckning över konsumenternas samtliga skulder. Det är därför inte möjligt för kreditgivare att fullt ut kontrollera konsumentens ekonomiska förhållanden, vilket försvårar kreditprövningen. Andelen lån som leder till inkassokrav är hög. Många nya låntagare får inkassokrav redan under lånets första månader, vilket tyder på att kreditprövningen varit bristfällig. I rapporten framgår även ett antal andra problemområden där förbättringar behövs, bland annat vad gäller fakturaköp som övergår till delbetalning och att förbudet om spel på kredit kringgås med hjälp av fakturabetalning.

Regeringen har tidigare uttryckt en oro över att unga personer har omfattande skulder och att överskuldsättningen är ett jättestort bekymmer. De åtgärder som regeringen har vidtagit i form av ränte- och kostnadstak för högkostnadskrediter, aktivt val gällande betalningsalternativ vid e-handel och förenklingar när det gäller ansökan om skuldsanering har dock inte varit tillräckliga. Fler åtgärder, men även högre träffsäkerhet, måste till.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

  1. Vilka konkreta satsningar riktade till unga personer ser statsrådet ett behov av, med anledning av fördubblingen av skuldsaneringsansökningar från unga och överskuldsättning som växande samhällsproblem?
  2. Kan statsrådet tänka sig att införa ett komplett skuldregister?
  3. Hur ser statsrådet på behovet att revidera lagen om högkostnadskrediter så att även fakturaköp som övergår till delbetalning omfattas?