Översyn av Arbetsförmedlingen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 juni 2016

Interpellation: Översyn av Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:599 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:599 Översyn av Arbetsförmedlingen

av Jenny Petersson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

I två tillkännagivanden har riksdagen påpekat för vänsterregeringen att den bör återuppta den översyn av Arbetsförmedlingen som alliansregeringen initierade. Det finns starka skäl för att göra den första större översynen av myndigheten på 20 år. Förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt, och det finns stora utmaningar.

I regeringens skrivelse 2015/16:75 skriver arbetsmarknadsministern att översynen av Arbetsförmedlingen inte är slutbehandlad, vilket är korrekt då den inte är återupptagen.

Ylva Johansson har i kammaren sagt att den kommer återupptas. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson: 

 

Varför dröjer översynen av Arbetsförmedlingen trots tillkännagivanden från riksdagen och trots ministerns uttalanden om att översyn ska ske?