Påföljder för unga lagöverträdare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2018

Interpellation: Påföljder för unga lagöverträdare

Interpellation 2017/18:479 av Ellen Juntti (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:479 Påföljder för unga lagöverträdare

av Ellen Juntti (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Moderaterna vill se skärpta påföljder för unga lagöverträdare. Därför har vi föreslagit en ny ungdomspåföljd, ungdomsövervakning med fotboja, för unga mellan 15 och 17 år. Påföljden ska kunna bestå av ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter, förbud att vistas på vissa platser eller områden under vissa bestämda tider eller andra rörelseinskränkningar som kan antas vara brottsförebyggande.

Under riksdagsåret 2015/16 tillkännagav riksdagen att regeringen bör se över hur ungdomsövervakning, som då kallades helgavskiljning med fotboja, kan utformas för att återkomma med ett sådant förslag till riksdagen.

I juni förra året föreslogs i promemorian Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) två nya påföljder för unga: ungdomstillsyn och ungdomsövervakning.  Promemorian har därefter remissbehandlats och mottagits i huvudsak väl av remissinstanserna.

Regeringen har sedan dess inte gått vidare med en lagrådsremiss och därmed inte heller med någon proposition till riksdagen. Det står klart efter att regeringen presenterade sin propositionsförteckning för tiden januari–september 2018.

Justitie- och inrikesministern hävdar att frågan om nya ungdomspåföljder är mycket viktig för regeringen och att förslagen bereds vidare i högt tempo inom Regeringskansliet. Trots det har det gått nästan tre år sedan riksdagens tillkännagivande.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att hantera förslagen om skärpta ungdomspåföljder i ett sådant tempo att regeringen hinner lägga fram förslag innan riksdagsårets slut?