Palestina

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 1 augusti 2022

Interpellation: Palestina

Interpellation 2011/12:10 av Rådberg, Peter (MP)

den 16 september

Interpellation

2011/12:10 Palestina

av Peter Rådberg (MP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Mellanösternkonflikten är en av de mest allvarliga och utdragna konflikterna i världen. Den har såväl politiska som kulturella och religiösa dimensioner. Det mänskliga lidandet har varit och är enormt.

Trots att FN, EU och USA är överens om att Israel har ockuperat palestinska områden och att det är 1967 års gränser som ska gälla så har inte världens ledare lyckats sätta tillräcklig hård press på Israel att godkänna FN:s resolution om 1967 års gränser. Vilken annan konflikt med liknande proportioner kan tillåtas bli så långvarig som den i Mellanöstern?

Sverige har sedan decennier rykte om sig att vara en garant för folkrätt och för internationell rättvisa. Sverige har också en lång tradition av att ha gått i bräschen för FN-beslut.

Vad avser utrikesministern att göra för att driva på för att verkställa FN:s beslut om 1967 års gränser för Palestina?