Påtryckningar mot Försäkringskassan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 juni 2019

Interpellation: Påtryckningar mot Försäkringskassan

Interpellation 2018/19:244 av Arin Karapet (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:244 Påtryckningar mot Försäkringskassan

av Arin Karapet (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna förekommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören vid Försäkringskassan därefter skulle ha blivit varnad för ”allvarliga konsekvenser” om Försäkringskassan i framtiden lämnar ut handlingar och mötesanteckningar som journalister begär ut.

Statsrådet Strandhäll har i medierna framfört att hon är säker på att det inte förekommit några påtryckningar mot Försäkringskassan från Regeringskansliet. Samtidigt säger hon att hon inte har kännedom om huruvida de omtalade kontakterna mellan Regeringskansliet och Försäkringskassan ägt rum.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Hur kan statsrådet vara säker på att det inte har förekommit några påtryckningar samtidigt som statsrådet inte har kännedom om några kontakter förekommit över huvud taget i frågan?