Påtryckningar mot Försäkringskassan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 juni 2019

Interpellation: Påtryckningar mot Försäkringskassan

Interpellation 2018/19:246 av Maria Malmer Stenergard (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:246 Påtryckningar mot Försäkringskassan

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören vid Försäkringskassan därefter skulle ha blivit varnad för ”allvarliga konsekvenser” om Försäkringskassan i framtiden lämnar ut handlingar och mötesanteckningar som journalister begär ut.

Respekten för grundlagen är central för regeringen och Regeringskansliet. Bland dessa frågor finns offentlighetsprincipen och utlämnandet av allmänna handlingar. Att det ens råder tveksamhet kring synen inom Regeringskansliet på dessa regler väcker allvarliga frågetecken.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att Regeringskansliet efterlever grundlagens regler om offentlighetsprincip och utlämnande av allmänna handlingar?