Påtryckningar mot Försäkringskassan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 7 maj 2022

Interpellation: Påtryckningar mot Försäkringskassan

Interpellation 2018/19:247 av Åsa Coenraads (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:247 Påtryckningar mot Försäkringskassan

av Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören vid Försäkringskassan därefter skulle ha blivit varnad för ”allvarliga konsekvenser” om Försäkringskassan i framtiden lämnar ut handlingar och mötesanteckningar som journalister begär ut.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Tänker statsrådet omvärdera sitt tidigare ställningstagande om att media inte får tillgång till vissa offentliga handlingar?