Polisens tekniska utrustning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 31 januari 2020

Interpellation: Polisens tekniska utrustning

Interpellation 2019/20:271 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2019/20:271 Polisens tekniska utrustning

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Det är av största vikt att svenska folket har ett högt förtroende för rättsväsendet och våra brottsbekämpande myndigheter. Det svenska samhällskontraktet bygger på det. 

I ett uppmärksammat jaktmål har polisen haft en så undermålig teknisk utrustning att en person har suttit häktat i över en månad på grund av att polisens hörlurar inte har fungerat tillräckligt väl, påstår åklagaren i målet.

När åklagaren i samma mål använde sina privata hörlurar var det uppenbart att det som polisen hade markerat som ohörbart i en telefonavlyssning i själva verket var fullt hörbart, enligt åklagaren. Det är självklart djupt oacceptabelt att en person sitter häktad i över en månad på grund av undermålig teknisk utrustning hos den svenska polisen.

I en skriftlig fråga till statsrådet Damberg svarar statsrådet: ”Enligt uppgift från Polismyndigheten är den tekniska utrustningen som tillhandahålls medarbetarna av mycket god kvalitet. Det gäller även hörlurar. Jag har ingen anledning att betvivla detta och ser inte behov av att vidta några åtgärder från regeringens sida gällande teknisk utrustning specifikt.”

Det betyder att det finns två versioner av händelsen. Antingen har åklagaren rätt – och då stämmer inte statsrådets och polisens svar – eller så har polisen och statsrådet rätt – och då stämmer inte åklagarens påstående.

Det är inte förtroendeskapande för rättsväsendet när det finns två så olika versioner av en sådan här uppmärksammad händelse. Dessutom har en person suttit häktad i över 30 dagar på det som uppenbarligen är ett hörfel eller av annan orsak inte korrekt återgiven utskrift av en telefonavlyssning.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

1. Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder i tjänsten för att säkerställa att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har ett högt förtroende hos allmänheten?

2. Vad avser statsrådet att vidta för konkreta åtgärder för att stärka rättssäkerheten i Sverige så att inte personer sitter häktade på grund av brister i polisens tekniska utrustning?