Polisutbildning i förändring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 december 2006

Interpellation: Polisutbildning i förändring

Interpellation 2006/07:96 av Andersson, Yvonne (kd)

den 24 november

Interpellation

2006/07:96 Polisutbildning i förändring

av Yvonne Andersson (kd)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Brottsligheten i Sverige ligger på en hög nivå. Våldsbrotten har under flera år ökat, liksom brotten mot narkotikastrafflagen. Den gränsöverskridande brottsligheten medför en komplex brottslighet som kräver internationellt samarbete mellan flera länders poliskårer.

För att polisen ska klara av att hantera dessa problemområden krävs att en grundlig analys görs av vilka behov som morgondagens polis ska uppfylla. Den polis som nu utbildas måste kunna hantera morgondagens problem. En ny polisutbildning måste ta sikte på att klara ut frågetecknen kring vilka behov som kommer att finnas och hur dessa kan tillgodoses.

Den nuvarande polisutbildningen kom till 1998. Utbildningen omfattar två års heltidsstudier som till vissa delar tangerar andra ämnen som kan jämföras med högskolans utbildningar. Utbildningen är problembaserad metodik och de olika ämnena integreras. Under hela utbildningen varvas teori med praktiska övningar.

Den som läser på polishögskolan får i dag inte tillgodoräkna sig undervisningen där i universitetspoäng. Den som senare i livet vill läsa vidare eller helt byta karriär är då tvingad att helt börja om från början och kan inte bygga vidare på de kunskaper som han eller hon redan besitter.

Den utredning som tillsattes i januari 2006 fick uppdraget att lämna förslag till hur polisutbildningen helt eller delvis skulle kunna omvandlas till en högskoleutbildning så att den anpassas till de bestämmelser som gäller för en högskoleutbildning enligt högskolelagen. Kristdemokraterna har varit positiva till en sådan utveckling.

Med anledning av det ovan sagda vill jag fråga justitieministern följande:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de poliser som i efterhand ångrar sitt yrkesval ska kunna tillgodoräkna sig poäng från sina studier från polishögskolan?