Positiv särbehandling av utlandsfödda kvinnor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 april 2021

Interpellation: Positiv särbehandling av utlandsfödda kvinnor

Interpellation 2020/21:628 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2020/21:628 Positiv särbehandling av utlandsfödda kvinnor

av Tobias Andersson (SD)

till Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

I Aftonbladets podcast Den ideologiska frågan intervjuades nyligen Märta Stenevi utifrån sin förhållandevis nya post som språkrör för Miljöpartiet samt som jämställdhets- och bostadsminister. I efterdyningarna av intervjun har primärt en kommentar från Märta Stenevi fått vingar och både spridits och kritiserats kraftigt – huvudsakligen i sociala medier.

I ett resonemang kring varför många fler kvinnor än män röstar på Miljöpartiet kommer Märta Stenevi in på makt och, som hon ser det, behovet av att makten ska delas lika. Märta Stenevi beskriver att det dock inte endast är män som måste avstå från makt och positioner i förmån för andra (kvinnor) utan att även vissa kvinnor behöver avstå ifrån makt i strävan efter ett jämlikt mångkulturellt samhälle. I det sammanhanget kommer det kritiserade uttalandet:

 ”Ska utlandsfödda kvinnor få makt kommer vita, inrikes födda kvinnor, att behöva flytta på sig.”

Märta Stenevi tycks, utifrån denna kommentar, se makt som ett nollsummespel där några måste ”flytta på sig” för att andra ska kunna ta över den makt som i dag redan innehas av någon. En kritiker skulle mena att den enes självförverkligande och framgångar inte begränsas av att någon annan redan nått självförverkligande och framgång.

Vidare tyder uttalandet på att Märta Stenevi är en anhängare av identitetspolitik. Identitetspolitikens uppfattning, om att vi alla tillhör olika sociokulturella grupper (i detta fall kopplat till hudfärg) vilka vi förväntas företräda och främja utan hänsyn till andra grupptillhörigheter eller vår egen fria vilja, är direkt skadlig för samhällsbygget.

Att Sveriges jämställdhetsminister grupperar människor utifrån hudfärg för att sedan ställa grupp mot grupp bör ses som anmärkningsvärt och föranleder ett behov av debatt i riksdagen.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga statsrådet Märta Stenevi följande:

 

  1. Är det statsrådets och regeringens uppfattning att vita, inrikes födda kvinnor, kommer att behöva flytta på sig för att utlandsfödda kvinnor ska få makt, och avser regeringen att vidta några åtgärder för att möjliggöra detsamma?
  2. Ser statsrådet och regeringen en risk för att identitetspolitik leder till splittring, och avser regeringen att vidta några åtgärder för att förhindra detsamma?