Postnords kundbemötande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 november 2020

Interpellation: Postnords kundbemötande

Interpellation 2020/21:143 av Mikael Larsson (C)

Interpellation 2020/21:143 Postnords kundbemötande

av Mikael Larsson (C)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Sätten på vilka vi skickar brev och kommunicerar förändras väldigt snabbt. Antalet brev som skickas minskar kraftigt, och hur post delas ut kräver nya arbetssätt. Dock krävs det mycket dialog med berörda aktörer och människor så man från Postnord inte rusar iväg och behöver göra om. Det är viktigt att man har människorna med sig och inte emot sig.

I Kinna i Marks kommun har Postnord gått ut till de boende i ett bostadsområde med att man måste samla ihop sina brevlådor till ett ställe för att kunna underlätta för postgången och för Postnord att kunna dela ut brev med mera. 

I området finns lägenheter och parhus som ägs av det kommunala bostadsbolaget och av en samfällighetsförening som lyder under samfällighetslagen, och här bör då finnas ett samarbete för att man ska kunna komma fram till en så bra lösning som möjligt på hur och var lådorna ska vara.

I ett nyhetsinslag på Nyheterna söndagen den 24 oktober 2020 säger en produktionschef på Postnord att ”man ska göra som vi säger och gör man inte det så får man hämta sin post på Postnords företagscenter”.

Att en produktionschef på ett statligt bolag uttrycker sig så gentemot invånare är helt oacceptabelt. Sveriges invånare är inte till för staten och Postnord, utan staten och Postnord är till för Sveriges invånare

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Har ministern för avsikt att säkerställa att Postnord för en dialog med berörda aktörer inför förändringar i postutdelningen?