Preclearance på Arlanda

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 19 maj 2022

Interpellation: Preclearance på Arlanda

Interpellation 2017/18:174 av Edward Riedl (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:174 Preclearance på Arlanda

av Edward Riedl (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

I en skriftlig fråga till Tomas Eneroth pekade jag på riskerna med införandet av en flygskatt i förhållande till förhandlingen om amerikansk preclearance på Arlanda.

Regeringen har meddelat sin avsikt att möjliggöra ett införande av preclearance på Arlanda och Mikael Damberg, som blev ministern som svarade på frågan, underströk den hållningen i svaret. Så långt är allt bra, men min fråga rörde uttryckligen vad man avsåg att göra för att motverka att införandet av flygskatten skulle gå ut över förhandlingarna om ett avtal kring preclearance.

Ministern valde att behandla flygskatten separat och frågan om preclearance separat. Att vi har olika syn på flygskatten och dess vara eller icke vara är ingen nyhet. Det finns anledning att återkomma till flygskatten, men det relevanta i att resonera kring dess inverkan på preclearance ignorerades av ministern.

Den amerikanska ambassadens uppfattning om att flygskatten påverkar hela det ekonomiska upplägget kring preclearance är oroande och det är därför viktigt att ett tydligt besked ges om vägen mot att få ett avtal på plats.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att införandet av flygskatten inte ska inverka negativt på förhandlingen om preclearance för Arlanda?