Preventell

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 7 juli 2022

Interpellation: Preventell

Interpellation 2013/14:528 av Anna Wallén (S)

Interpellation 2013/14:528 Preventell

av Anna Wallén (S)

till Statsrådet Maria Arnholm (FP)

 

Sedan två år tillbaka finns en nationell hjälptelefon, Preventell, för personer som exempelvis lockas av att ha sex med barn. Verksamheten är unik på många sätt, och en utvärdering efter två år visar att ett hundratal personer som dras sexuellt till barn har tagit kontakt med den nationella hjälptelefonen.

 För många personer som dras sexuellt till barn är det mycket svårt att våga söka hjälp i den öppna sjukvården. Här har Preventell gjort skillnad och visat att det går att nå potentiella pedofiler och genom detta kunna ge stöd och behandling. Det är en nationell satsning som med stor sannolikhet bidragit till minskat lidande.

Den nationella hjälptelefonen har finansiering fram till årsskiftet och hotas sedan av nedläggning. I stället för nedläggning tycker jag det är viktigt att ta nästa steg: att göra hjälptelefonen än mer känd och samtidigt nationellt sprida kunskapen och erfarenheterna man under dessa år byggt upp.

 Vad avser statsrådet att göra för att personer som dras sexuellt till barn ska få hjälp, samt kommer statsrådet att kämpa för att Preventell kommer att få finnas kvar och utvecklas?