Projekt Malmporten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 mars 2021

Interpellation: Projekt Malmporten

Interpellation 2020/21:511 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Interpellation 2020/21:511 Projekt Malmporten

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Projekt Malmporten är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt för sjöfarten sedan Göta kanal. När man gör jämförelse mellan Malmporten och muddringsprojektet Skandiahamnen i Göteborg visar det sig att staten finansierar Skandiahamnen mer.

Den rådande principen är att staten står för alla kostnader fram till hamnområdesgränsen. Men när detta skulle beräknas för Göteborg lades gränsen blott 50 meter från kajkanten, vilket är betydligt närmare. Skulle man applicera detta på Luleå skulle det statliga investeringsstödet bli 500 miljoner högre för Malmporten. Jämfört med Göteborg måste Luleå alltså stå för extra kostnader på en halv miljard kronor.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Delar ministern bedömningen att projektet Malmporten missgynnas jämfört med muddringsprojektet Skandiahamnen när det gäller hur man beräknar investeringsstödet, och kommer ministern att vidta några åtgärder när det gäller det statliga investeringsstödet?