Prostatacancer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 maj 2021

Interpellation: Prostatacancer

Interpellation 2020/21:652 av Per Ramhorn (SD)

Interpellation 2020/21:652 Prostatacancer

av Per Ramhorn (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. I Sverige dör varje år cirka 2 400 män i prostatacancer. Det är sju gånger fler än antalet människor som dör i trafiken. Av många anledningar har sjukdomen kommit lite i skymundan. Förr var sjukdomen ”den gamle mannens sjukdom”. Få upptäcktes i tidiga skeden, effektiva behandlingar saknades och männen dog med spridd prostatacancer. Men de senaste 25 åren har bättre diagnostik lett till att sjukdomen kan upptäckas tidigt och att allt fler kan räddas från lidande och för tidig död. Samtidigt har prostatacancern en av de längsta väntetiderna av alla cancersjukdomar. Målet är att ingen skulle behöva vänta längre än maximalt 61 dagar mellan remiss och den hittills vanligaste behandlingen kirurgi. Regeringen har satt ett mål att minst 80 procent av patienterna ska utredas inom de angivna ledtiderna. Men enligt aktuell statistik är det bara 20 procent av dem med prostatacancer som får vård inom den beslutade maximala ledtiden. Dagens situation med dessa långa väntetider är omänsklig, leder till oerhört lidande för de drabbade och medför att sjukdomen kan förvärras.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren följande:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att korta väntetiderna för dem som drabbats av prostatacancer?