prostitution som näringsverksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 oktober 2022

Interpellation: prostitution som näringsverksamhet

Interpellation 2002/03:380 av Larsson, Maria (kd)

den 12 maj

Interpellation 2002/03:380

av Maria Larsson (kd) till finansminister Bosse Ringholm om prostitution som näringsverksamhet

En kvinna i Halland har fått F-skattsedel för att bedriva näringsverksamhet i form av prostitution, detta trots att det enligt lagen är ett brott att köpa tjänster av en prostituerad.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av att det är möjligt för skattemyndighet att lämna F-skattsedel för verksamhet som är olaglig?