Rättssäkerheten hos Försäkringskassan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 april 2015

Interpellation: Rättssäkerheten hos Försäkringskassan

Interpellation 2014/15:417 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2014/15:417 Rättssäkerheten hos Försäkringskassan

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Sveriges Radio rapporterade den 9 mars 2015 om nya regler för internutredning inom Försäkringskassan, där internutredarna på Försäkringskassan inte längre får fria händer att granska misstänkt korruption och andra oegentligheter hos högre chefer på myndigheten. I stället ska rättsstaben från fall till fall besluta hur misstankar som rör högre chefer ska utredas. Exempelvis kan en tillsynsenhet på en annan myndighet ta över de utredningarna. Vad som avses med rättsstaben förtydligas inte i inslaget.

Mina frågor till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är:

 

  • Kan ministern redogöra för vilka avvägningar som ligger bakom denna nya ordning inom Försäkringskassan?
  • Hur ska ministern säkerställa att rättssäkerheten på Försäkringskassan efterlevs?