Rättssäkert skydd av förföljda kvinnor och deras barn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 15 juli 2022

Interpellation: Rättssäkert skydd av förföljda kvinnor och deras barn

Interpellation 2012/13:463 av Hoff, Hans (S)

den 30 maj

Interpellation

2012/13:463 Rättssäkert skydd av förföljda kvinnor och deras barn

av Hans Hoff (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I Sverige polisanmäls över 28 000 fall av våld mot kvinnor årligen. Många kvinnor får utstå hot och trakasserier dagligen. Hot och våld leder till att kvinnor och barn tvingas leva med skyddad identitet för att kunna komma undan sina förföljare. Det händer att spärrade personuppgifter lämnas ut till en våldsverkare på grund av att olika myndigheter har bristande rutiner och dålig kunskap om hanteringen av skyddade personuppgifter.

Behovet av skyddad identitet omprövas ofta efter en viss tid. Beslutet om det ska vara kvar eller inte fattas av en enskild handläggare på Skatteverket. Det är inte möjligt att överklaga detta tjänstemannabeslut, även om borttagande av spärrmarkering leder till stor otrygghet för den berörda kvinnan.

Behovet av bättre skydd för förföljda kvinnor har utretts av Folkbokföringsutredningen, som föreslog ändrade regler för hur hanteringen av spärrmarkering ska förbättras och bli rättssäkert. Utredningen föreslog också att beslut om borttagande av skyddad identitet ska kunna överklagas.

Regeringens proposition Folkbokföringen i framtiden (2012/13:120) tog inte upp dessa frågor. I stället ska regeringen utreda frågan vidare utifrån Folkbokföringsutredningen, som kom 2009, och Stalkningsutredningen, som kom 2008.

När avser finansministern och regeringen att komma med ett rättssäkert system till skydd av förföljda kvinnor och deras barn?

Avser finansministern och regeringen att stoppa Skatteverkets omprövning av skyddad identitet tills ett rättssäkert system finns på plats?