Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 september 2017

Interpellation: Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS

Interpellation 2016/17:591 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:591 Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS

av Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen medverkade justitie- och inrikesministern i SVT Aktuellt för att kommentera att regeringen nu vidtar skärpta åtgärder mot återvändande som stridit för Islamiska statens terrorism. Regeringen kommenterade frågan om avhopp och att staten nu ska ta ett större ansvar. Hur detta ska fungera i praktiken framgick inte i inslaget inte heller konkret vad det var regeringen fattat beslut om som inte tidigare varit känt i exempelvis den senaste överenskommelsen om åtgärder mot terrorism.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

1. Vem kommer samlat att ansvara nationellt för att hantera s.k. IS-återvändare?

2. Vilka nya skärpta regler, som inte tillämpas redan i dag, kommer införas gentemot de personer som finns på Säkerhetspolisens lista?

3. Delar regeringen Liberalernas uppfattning att alla som återvänder obligatoriskt ska granskas av rättsväsendet?

4. Vilka andra åtgärder vidtar regeringen för att komma åt problemet med inhemsk extremism, något som ökat dramatiskt enligt en reviderad rapport från Säkerhetspolisen?