Regeringens åtgärder mot arbetslösheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 mars 2021

Interpellation: Regeringens åtgärder mot arbetslösheten

Interpellation 2020/21:312 av Mats Green (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:312 Regeringens åtgärder mot arbetslösheten

av Mats Green (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Den stigande arbetslösheten är Sveriges största ekonomiska och sociala problem. Coronakrisen är dock bara en mindre del av förklaringen till Sveriges ekonomiska problem. Faktum är att vi redan före krisen hade lägst tillväxt per person i hela EU. Trots Stefan Löfvens löfte om att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet hade vi redan före krisen tvärtom EU:s femte högsta. Sverige var också det enda land där arbetslösheten ökade mellan hösten 2014 och fram till dess att coronakrisen bröt ut.

Redan före coronakrisen hade Sverige en av EU:s högsta arbetslöshetsnivåer, långtidsarbetslösheten var rekordhög och arbetslösheten bland invandrade högst i EU. I skrivande stund är arbetslösheten den högsta på ett kvarts sekel, ungdomsarbetslösheten den högsta på hundra år och även långtidsarbetslöshet och arbetslöshet bland invandrade rekordhög.

Aldrig tidigare har förutsättningarna för grupper som står långt från arbetsmarknaden varit lika svåra redan innan en kris slog till. Trots en långvarig högkonjunktur lyckades regeringen inte bryta det stora utanförskap och bidragsberoende som många människor i Sverige befunnit sig i under lång tid.

I stort sett samtliga av de åtgärder som regeringen föreslagit mot arbetslösheten har av såväl expertmyndigheter som samhällsaktörer konstaterats vara antingen kontraproduktiva eller i princip utan effekt. Till detta ska läggas en ohållbar migrationspolitik.

Med anledning av ovanstående önskar jag ställa följande frågor till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

  1. Hur ser ministern på det faktum att Sverige redan före såväl som under coronakrisen hade en av EU:s högsta arbetslöshetsnivåer?
  2. Vilken analys har ministern gjort av effektiviteten och resultaten vad avser den rödgröna regeringens åtgärder sedan år 2014 för att minska den svenska arbetslösheten?
  3. Avser ministern att förnya löftet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet?