Regeringens exportstrategi avseende Mellanöstern

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 april 2015

Interpellation: Regeringens exportstrategi avseende Mellanöstern

Interpellation 2014/15:394 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2014/15:394 Regeringens exportstrategi avseende Mellanöstern

av Hans Rothenberg (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Regeringens har uttalat att det är ett övergripande mål att öka antalet personer i sysselsättning och antalet arbetade timmar så mycket att Sverige når den lägsta arbetslösheten i EU till år 2020. Sveriges export av varor och tjänster spelar en nyckelroll för hur väl vi kommer att lyckas med detta. Att utveckla handelsrelationerna med andra delar av världen står därför högt upp på regeringens agenda. Regeringen avser därför att under våren ta fram en ny exportstrategi, och bland de länder som listats i satsningen finns hårdföra diktaturer som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar samt korruptionsdrabbade Kazakstan.

Den senaste tiden har regeringens utrikespolitik dock renderat kraftigt försämrade relationer med flera i exportstrategin utpekat prioriterade länder. Bland dessa kan nämnas Israel och Saudiarabien. Till och med det av Sverige nyligen erkända Palestina sluter upp kring Saudiarabien och dess vänner inom Arabförbundet, som nu markerat hårt mot Sverige genom att man inte avser att stödja Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd.

Därför vill jag fråga närings- och innovationsministern:

 

På vilket sätt anser närings- och innovationsministern att denna utveckling påverkar regeringens möjligheter att genom handel och kontakter med länder som inte är demokratier kunna promota mänskliga rättigheter?

På vilket sätt påverkas arbetet med regeringens exportstrategi av den turbulens som uppstått kring Sveriges relation med ett antal länder på den prioriterade utvecklingsmarknaden i Mellanöstern?