Regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 mars 2018

Interpellation: Regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd

Interpellation 2017/18:393 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2017/18:393 Regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd

av Johan Forssell (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Regeringen aviserade den 27 november 2017 ett förslag för att ge ensamkommande unga som fått avslag på sin asylansökan en ny chans att stanna för att studera. Ett reviderat förslag presenterades den 30 januari 2018 i form av ett utkast till lagrådsremiss.

Flera remissinstanser har nu kritiserat förslaget. Migrationsverket skriver i sitt yttrande att förslaget medför att ”den redan svårtillämpade lagstiftningen om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kompliceras ytterligare, vilket kan komma att påverka rättssäkerheten”. Advokatsamfundet skriver att förslaget är lagtekniskt mycket komplicerat och svåröverskådligt och menar att detta försvårar för de rättsliga instanser som ska tillämpa lagen. Därtill riktar Advokatsamfundet kritik mot beredningen av förslaget och skriver att det nuvarande förslaget inte uppfyller ens lågt ställda krav på tydlighet och förutsebarhet. Förvaltningsrätten i Stockholm menar att förslaget innebär ett avsteg från principen om en reglerad invandring. Polismyndigheten skriver också i sitt remissvar att det sänkta beviskravet för identitet minskar kontrollen över vilka som vistas i landet.

Det nuvarande förslaget är en vidareutveckling av den tidigare gymnasielagen. Även denna lag fick omfattande kritik från tunga remissinstanser. Detta hindrade inte regeringen från att gå fram med förslaget.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder med anledning av den omfattande kritik som riktats mot förslaget?