Regeringens jämställdhetspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 juni 2012

Interpellation: Regeringens jämställdhetspolitik

Interpellation 2011/12:402 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 31 maj

Interpellation

2011/12:402 Regeringens jämställdhetspolitik

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

På regeringens hemsida angående jämställdhet kan man bland annat läsa följande:

”Även om antalet föräldralediga män har ökat på senare år, tas endast en dryg femtedel av ledigheten ut av pappor. Uttag av föräldraledighet är ojämnt fördelat mellan olika grupper. När båda föräldrarna har högskoleutbildning är mäns uttag som högst. Utrikes födda pappor tar ut färre föräldraledighetsdagar än inrikes födda pappor.”

Utifrån de jämställdhetspolitiska målen borde det därför vara viktigt att regeringen säkerställer att den myndighet som hanterar föräldraförsäkringen, Försäkringskassan, aktivt jobbar med att få ett jämställt uttag av föräldrapenningen. Men så verkar inte fallet vara i dag. Tvärtom har regeringen ändrat uppdraget för Försäkringskassan i sitt regleringsbrev till myndigheten. Tidigare skrivning var följande:

”Förutsättningarna för ett jämställt uttag av föräldrapenningen mellan kvinnor och män ska förbättras.”

Nuvarande skrivning är följande:

”Föräldrar ska genom Försäkringskassans information få bättre förutsättningar att välja hur man vill fördela föräldrapenningdagarna mellan sig.”

Min fråga till statsrådet Sabuni är:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att de jämställdhetspolitiska målen fortsättningsvis ska genomsyra regeringens politik inom samtliga ansvarsområden?