Regeringens narkotikapolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 maj 2021

Interpellation: Regeringens narkotikapolitik

Interpellation 2020/21:509 av Niels Paarup-Petersen (C)

Interpellation 2020/21:509 Regeringens narkotikapolitik

av Niels Paarup-Petersen (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten undersökt bruket av narkotika bland olika socioekonomiska grupper i svenska samhället. Nyligen publicerades resultaten i rapporten Socioekonomiska skillnader i narkotikaanvändning bland vuxna i Sverige. Undersökningen visar följande:

  • Det är en något högre andel som har använt narkotika det senaste året i gruppen med lägre socioekonomisk position.
  • Personer med lägre socioekonomisk position använder narkotika oftare än personer med högre socioekonomisk position.
  • Gruppen med lägre utbildning använder narkotika tre gånger så ofta som gruppen med högre utbildning. Liknande mönster syns när inkomst och sysselsättning mäter socioekonomisk position.
  • Ingen specifik socioekonomisk grupp står för majoriteten av efterfrågan på narkotika i Sverige.
  • Gruppen med högre socioekonomisk position står för en mindre del av den totala användningen.
  • Personer med högre utbildning står för 27 procent av den totala narkotikaanvändningen trots att de utgör 44 procent i befolkningen, och den femtedel av befolkningen som har högst inkomst står för 10 procent av användningen.

Dessa resultat överensstämmer med, men förtydligar, tidigare forskning om användning av narkotika bland olika socioekonomiska grupper.

Statsministern har tidigare uttalat följande som grund för regeringens narkotikapolitik: Vi vet att den största konsumtionen av narkotika har vi i de välbärgade områdena. Djursholm, Danderyd, det är där du har den största konsumtionen.

Detta är ett uttalande som har fått stöd av flera statsråd i olika medier och sociala medier.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att narkotikapolitiken ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet?