Regeringens skattepolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 2 augusti 2022

Interpellation: Regeringens skattepolitik

Interpellation 2010/11:367 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 12 maj

Interpellation

2010/11:367 Regeringens skattepolitik

av Eva-Lena Jansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Nyligen kritiserade finansminister Anders Borg fackförbunden Handels, Hotell och Restaurang samt Kommunal för att man drivit på för höjda lägstalöner. Det är en mycket märklig kritik mot de tre kvinnodominerade LO-förbunden som finansministern för fram. Att minska löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade sektorer är ett viktigt steg för att öka jämställdheten på svensk arbetsmarknad. Som skäl för att fackförbunden ska hålla tillbaka sina lönekrav anger finansminister Borg att regeringen sänker skatten för de som arbetar och därmed borde fackförbundens medlemmar vara nöjda med dagens lönenivåer. Som tidigare har redovisats i regeringens budget framgår det att män tjänar mer än kvinnor på regeringens skattesänkningar.

I samband med överlämnandet av vårbudgeten redovisade finansminister Borg att regeringen hade för avsikt att till hösten föreslå ytterligare skattesänkningar, vilket kommer att öka inkomstskillnaderna ytterligare mellan kvinnor och män.

Min fråga till finansminister Anders Borg är följande:

Avser finansministern att vidta åtgärder angående skattepolitiken så att den får en jämställd fördelningsprofil?