Regler för trafikplikt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 oktober 2017

Interpellation: Regler för trafikplikt

Interpellation 2017/18:25 av Peter Helander (C)

Interpellation 2017/18:25 Regler för trafikplikt

av Peter Helander (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Alla har vi lärt oss att Sverige är ett avlångt och delvis glest befolkat land, och det stämmer. Sverige är EU:s näst mest glesbefolkade land, vilket skapar speciella utmaningar för vårt näringsliv som konkurrerar på en global marknad. För länder som Sverige finns det två vägar att gå. Den ena vägen är att ensidigt satsa på de tätbefolkade delarna av landet och låta resten av Sverige sakta glida in i ett Skansentillstånd. Den andra vägen, som jag stöder och som regeringen markerat som sin väg, är att se till att hela landet ska leva och utvecklas.

Den vägen leder till minskade klyftor, minskad misstro mot ”makten” och ett minskat utanförskap. Men den vägen kräver mer än tomma paroller, målsättningar och visioner. Den kräver också en aktiv stödjande politik och ett aktivt arbete för att ta bort hinder för en positiv utveckling.

I de glesare befolkade regionerna är det lokala näringslivet grunden för framgång, men det lokala näringslivet måste få rimliga förutsättningar för att lyckas. Det innebär bland annat goda kommunikationer och transporter. Fungerande vägar och järnvägar, men också ibland fungerande flygförbindelser, måste finnas om man ska kunna driva ett företag på en plats där avstånd i sig självt är en stor konkurrensnackdel.

Det är därför med oro som jag har förstått att Sverige använder andra standarder och krav för att stödja flygtrafiken på glesa linjer än EU:s krav. I Sverige anser Trafikverket att restider med tåg, enkel resa, på under fyra timmar är en god standard.  EU anser att det finns skäl att upphandla trafik på flyglinjer där alternativet tåg överstiger tre timmar. En ytterligare iakttagelse är att i Sverigeförhandlingen använder man argumentet att en tågresa måste vara kortare än tre timmar för att kunna konkurrera med flyget.

I praktiken innebär Trafikverkets krav att ett antal regioner i Sverige riskerar att bli utan flygförbindelser. Det kan få dramatiska effekter för näringslivet, framför allt i skogslänen. En svensk företagsledare som ska möta kunder i Stockholm måste åka dagen innan, övernatta på hotell, ha mötet och i bästa fall komma hem sent dagen därpå. I värsta fall blir det en natt till på hotell. Detta är visserligen bra för hotellbranschen i Stockholm men inte för näringslivet ute i landsorten. Regeringen vill att svenska företag ska bli exportmogna och kunna konkurrera på den globala marknaden. För att kunna detta måste man kunna ta sig till marknaden och besöka sina kunder.

Många svenska företag har också ett utländskt ägande och man måste kunna ta sig från ett huvudkontor i Europa till en produktionsenhet i Sverige utan att behöva lägga en hel dag på att bara resa.

Att kunna ta sig till och från företag som ligger utanför storstäderna på ett tidseffektivt sätt kräver flygförbindelser. Finns det inga flygförbindelser riskerar man att huvudkontor men även produktion flyttar. Den flytten kan gå både till storstäderna men också till andra länder.

Att Trafikverket har andra restidskrav än EU visar på hur vi genom att skärpa krav och införa nationella standarder försämrar konkurrenskraften för svenskt näringsliv i jämförelse med konkurrenter i andra länder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

När kommer Sverige att använda samma krav för upphandling av olönsamma flyglinjer som EU har?