Rening av dieselbilar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 december 2017

Interpellation: Rening av dieselbilar

Interpellation 2017/18:260 av Martin Kinnunen (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:260 Rening av dieselbilar

av Martin Kinnunen (SD)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

I en intervju med Svenska Dagbladet den 1 december tydliggör miljöminister Karolina Skog att regeringen vill verka för förbud mot de allra flesta dieselbilarna i stadskärnorna.

När statsministern under riksmötets öppnande hösten 2017 offentliggjorde att regeringen väntas ge klartecken för kommuner att införa miljözoner var det uttalade syftet att förbättra luften. Av intervjun framträder en annan bild, där ett ensidigt fokus läggs på utsläpp från en viss typ av bilar. Arbetet med att minska utsläppen av luftpartiklar är ett mycket högprioriterat arbete, men det är viktigt att understryka att luftföreningar i Sverige kommer från en lång rad olika sektorer och att transportsektorn på intet vis är dominerande. Av statistiken framgår att luftföroreningarna minskat kraftigt de senaste decennierna och att det även gäller för transportsektorn. Den enskilt viktigaste källan till utsläpp av luftpartiklar är i dag förmodligen eldning av ved, varför detta ensidiga fokus på dieselbilar framstår som egendomligt.

När det gäller dieselbilar som sålts med felaktiga utsläppsvärden har regeringen intagit en passiv hållning och inte vidtagit några åtgärder för att möjliggöra att bilarna åtgärdas. Detta är problematiskt, inte minst mot de konsumenter som betalat stora summor pengar för en bil som regeringen i princip uppmanat dem att köpa, detta genom att utfärda miljömärkningar och olika typer av subventioner. Det är viktigt att såväl regeringen som fordonstillverkarna nu tar ansvar för den uppkomna situationen och inte lägger ansvaret för detta på enskilda konsumenter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att förmå fordonstillverkarna att åtgärda de brister som förekommer när det gäller utsläppsvärden för tidigare sålda dieselbilar?