Reseavdrag vid arbetspendling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 april 2019

Interpellation: Reseavdrag vid arbetspendling

Interpellation 2018/19:143 av Jan Ericson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:143 Reseavdrag vid arbetspendling

av Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Reseavdragen för egen bil diskuteras oftast ur ett fiskalt eller miljömässigt perspektiv, men reseavdragen är även viktiga för en fungerande arbetsmarknad. Tack vare bilen kan arbetssökande ta ett jobb på annan ort och arbetsgivare hitta arbetskraft över ett större område. Bilen gör helt enkelt arbetsmarknadsregionerna större och underlättar matchningen på arbetsmarknaden.

För arbetstagaren är reseavdragen ofta ekonomiskt avgörande för möjligheten att ta ett jobb lite längre bort utan att behöva flytta – det senare kanske är helt omöjligt med hänsyn till övriga familjemedlemmars arbeten eller studier.

Reseavdragen för egen bil är nu föremål för utredning. Dagens nivå på reseavdragen för egen bil är 18,50 kronor per mil, en nivå som inte har ändrats på över tio år. Däremot har golvet för reseavdrag ständigt justerats upp och urholkat avdragets värde. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Ser ministern ett behov att ändra så att reseavdragen bättre överensstämmer med verklighetens kostnader?
  2. Hur ser ministern på reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden?