Riksrevisionens rapport Besparingar i försvarets materielförsörjning - genomförandegrupp 2008

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 23 juli 2022

Interpellation: Riksrevisionens rapport Besparingar i försvarets materielförsörjning - genomförandegrupp 2008

Interpellation 2011/12:332 av Sörenson, Anna-Lena (S)

den 19 april

Interpellation

2011/12:332 Riksrevisionens rapport Besparingar i försvarets materielförsörjning – genomförandegrupp 2008

av Anna-Lena Sörenson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

I rapporten framkommer bland annat att besparingarna som vidtogs som ett resultat av den så kallade Genomförandegruppens arbete haft ”en negativ påverkan på Försvarsmaktens möjligheter att upprätthålla vissa delförmågor som myndigheten bedömt som viktiga för myndighetens operativa förmåga” och att ”regeringen tog medvetna risker vad gäller Försvarsmaktens förmåga i samband med besparingarna”.

Min fråga till försvarsministern är om hon delar den bedömningen och om ministern tänker ta initiativ till att kartlägga och åtgärda dessa brister i förmåga.