Rikt- och gränsvärden för radon i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 september 2017

Interpellation: Rikt- och gränsvärden för radon i Sverige

Interpellation 2016/17:576 av Roger Hedlund (SD)

Interpellation 2016/17:576 Rikt- och gränsvärden för radon i Sverige

av Roger Hedlund (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Varje år drabbas mellan 400 och 500 personer av lungcancer som ett resultat av för höga radonnivåer i bostäder i Sverige. Detta är givetvis alldeles för många för ett land som Sverige.

World Health Organization (WHO) uppmanar i sin handbok varje land att tillåta radonnivåer på högst 100 becquerel per kubikmeter, för hälsans skull. I Sverige ligger nuvarande tillåten nivå på 200 becquerel, alltså dubbelt så högt som vad WHO rekommenderar som maxnivå. Enligt WHO ökar risken för lungcancer med 16 procent för varje 100 becquerel. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson följande:

 

Avser ministern att se över möjligheterna att minska radonnivåerna i bostäder utifrån den uppmaning som WHO ger i sin handbok?