Rivning och avlägsnande av statyer och andra kulturföremål

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 mars 2022

Interpellation: Rivning och avlägsnande av statyer och andra kulturföremål

Interpellation 2021/22:357 av Jonas Andersson i Linghem (SD)

Interpellation 2021/22:357 Rivning och avlägsnande av statyer och andra kulturföremål

av Jonas Andersson i Linghem (SD)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

I en intervju publicerad i Svenska Dagbladet den 10 februari uttalar sig kulturminister Jeanette Gustafsdotter om betydelsefulla politiska frågor kopplade till yttrandefrihet och demokrati, men också om sitt synsätt på att riva eller avlägsna olika kulturföremål, monument etcetera för att ”uppdatera” historien.

I sina svar i intervjun på de frågor som rör huruvida historien behöver uppdateras genom att kulturföremål som svenska folket kan träffa på i sin vardag ska rivas eller avlägsnas för att inte kränka någon, en mycket kontroversiell politisk fråga, öppnar kulturministern i intervjun för att det kan vara aktuellt. Det är svårt att utläsa av intervjun exakt när rätt förutsättningar är uppfyllda för att ministern skulle finna ett sådant agerande aktuellt, men i varje fall är det tydligt att dörren inte stängs för rivning av statyer samt avlägsnande av porträtt, böcker etcetera.

 

Hur ministern ser på frågan framgår exempelvis av följande utdrag ur intervjun:

”Ja, men konkret. Ska man plocka bort en staty som vissa upplever kränkande?

– Alltså, jag tycker det är jättesvårt. Vi ska göra vårt bästa för att det ska vara mänskliga rättigheter.

Och då kan det vara rätt att plocka bort en staty, eller en tavla eller en bok?

– Om det visar sig att den personen som är på statyn har gjort övergrepp mot mänskliga rättigheter så kan det vara rätt, ja. Men jag är otroligt noggrann med att vi ska inte sudda ut historien.”

En fråga som undertecknad ställer sig efter kulturministerns intervju är hur öppnandet i intervjun för att riva eller avlägsna olika kulturföremål kommer att ta sig uttryck i regeringens förda politik.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter:1. Vilket är ministerns och regeringens synsätt på huruvida historien bör ”uppdateras” på det sätt som diskuteras i intervjun med ministern, och hur kommer detta synsätt att ta sig uttryck i regeringens förda politik?

2. Tänker ministern ta politiska initiativ som kan påverka frågan om rivning eller avlägsnande av kulturföremål och monument såsom exempelvis statyer?