RUT-avdrag för trygghetstjänster

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 mars 2019

Interpellation: RUT-avdrag för trygghetstjänster

Interpellation 2018/19:139 av Tony Haddou (V)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:139 RUT-avdrag för trygghetstjänster

av Tony Haddou (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Överenskommelsen, det så kallade januariaavtalet, mellan S, MP, C och L innebär bland annat kraftigt utökat RUT-avdrag, bland annat för så kallade trygghetstjänster.

Skattemedel har i flera år använts för privat konsumtion och privata investeringar genom RUT-avdraget. Skattesubventionen är tydligt riktad mot höginkomsttagare, som i allt större utsträckning utnyttjar tjänsterna. Med skattemedel kan samma målgrupp som redan i dag överanvänder RUT-avdragen öka sin konsumtion, öka sitt sparande, höja värdet på sin bostad och öka den egna välfärden.

Säkerhetsbranschen har under flera år drivit frågan om att deras tjänster ska ingå i RUT-avdraget och ser troligtvis fram emot en ökad efterfrågan på privata vaktbolag eller på ökade möjligheter att använda övervakningskameror. Otryggheten är redan en klassfråga, och om privatpersoner genom statliga rabattkuponger köper säkerhetstjänster skulle ojämlikheten och klyftorna mellan människor öka ytterligare. Och det är inte så att utsattheten för brott ökar inom samhällsgruppen som köper RUT-tjänster. Tvärtom – otryggheten ökar bland de mest socialt utsatta.

I dag kan vi tydligt se vilka som använder RUT-avdraget mest. En inblandning av säkerhetsbranschen riskerar att villaområden och bostadsrättsföreningar bygger upp former av ”gated communities” som hyresgäster på andra sidan staden får betala för. Samtidigt framgår det i överenskommelsen mellan de andra partierna en ambition att utjämna dagens ekonomiska klyftor. Då vore det på sin plats att samhällets offentliga skattemedel går till riktiga trygghetsskapande åtgärder, i stället för att rika områden ska få bidrag för privata ordningsvakter.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Är det ministerns uppfattning att ett ensidigt fokus på skydd och kontroll skapar trygghet i samhället och att detta ska ske genom att privata företag skapar vinst med hjälp av våra gemensamma skattemedel?
  2. Är det ministerns uppfattning att RUT-avdrag för trygghetstjänster är samhällsnyttigt, och på vilket sätt skulle det i så fall utjämna dagens ekonomiska klyftor?