Ryska industriintressen i svensk kärnkraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 11 juli 2022

Interpellation: Ryska industriintressen i svensk kärnkraft

Interpellation 2013/14:351 av Eriksson, Lars (S)

den 13 mars

Interpellation

2013/14:351 Ryska industriintressen i svensk kärnkraft

av Lars Eriksson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Våren 2012 tecknade Vattenfall avtal om en provleverans av kärnbränsle från Rosatom och dess dotterbolag Tvel. Det ryska kärnbränslet ska i vår testas för Ringhals 3 för att kunna börja användas i sommar. Vattenfall tar därmed på sig ansvaret för att licensiera bränslet för den reaktortyp som bland annat finns i Ringhals. Inget land har tidigare velat ta på sig de ekonomiska och säkerhetsmässiga risker som utprovning och licensiering kan innebära.

I Västerås finns Westinghouse, som är en komplett leverantör av kärnkraftsteknologi. Westinghouse i Sverige har mer än 1 000 anställda. Företaget tillverkar bland annat bränslestavar till svenska kärnkraftverk. De har tidigare levererat till Ukraina. Ett nytt avtal om fortsatta leveranser var färdigförhandlat och skulle undertecknas i december men stoppades i samband med att Ukraina drog sig ur det planerade partnerskapsavtalet med EU. Det förekommer tidningsuppgifter om att Ryssland pressat Ukraina att köpa sitt bränsle från Ryssland i stället för Westinghouse och Västerås.

Förespråkare för den ryska regeringen har meddelat, enligt medieuppgifter, att man inte av säkerhetsskäl levererar vare sig till Ukraina eller till reaktorer i Östeuropa. Om Rosatom blir licensierade i Ringhals 3 öppnas dörren för deras affärer, och order på order kan komma att gå Westinghouse i Västerås förbi. Det statsägda Rosatom och dess dotterföretag, som Tvel, är indragna i en rad korruptionsskandaler varav några har ansetts vara så allvarliga att de riskerat påverka säkerheten i kärnkraftsproduktionen. Det finns etiska principer för statliga bolag och deras leverantörer.

Jag har ställt frågan till statsrådet Norman hur denna affär gynnar svensk arbetsmarknad, men bara fått svaret att detta är en bolagsfråga och att Vattenfall förväntas följa de etiska riktlinjerna.

Jag har följande frågor till statsrådet Norman:

Hur avser statsrådet att försäkra sig om att Vattenfall följer de etiska principerna?

Vilket ansvar har regeringen för de risker som affären kan innebära ekonomiskt och säkerhetsmässigt och för teknikjobben i Västerås?

Efter den senaste tidens händelseutveckling, hur ser statsrådet på leveranssäkerheten av ryskt kärnbränsle till svensk kärnkraftsindustri?