Så kallade renovräkningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 november 2016

Interpellation: Så kallade renovräkningar

Interpellation 2016/17:86 av Nooshi Dadgostar (V)

Interpellation 2016/17:86 Så kallade renovräkningar

av Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Det privata fastighetsbolaget D. Carnegie är en av Sveriges största ägare av hyreshus i miljonprogramsområden. Bolaget har fram till nyligen bland annat ägt 1 528 hyreslägenheter i Husby i norra Stockholm. Dessa hyresbostäder har nu sålts vidare till det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone.

D. Carnegie har länge underlåtit att underhålla lägenheterna. Hyresgästen Muhubo Abdulkadir Muse säger till tidningen Stockholmdirekt att hyresvärden inte har åtgärdat fukt och svartmögel i lägenheten på tre år. I stället har fastighetsägaren satt i system att höja hyran kraftigt genom att genomföra undermåliga renoveringar. Hyror har höjts från 6 300 till 9 600 kronor per månad, vilket helt och hållet belastar den enskilde hyresgästen.

Många hyresgäster känner stark oro inför framtiden, och flera är osäkra på om de har råd att bo kvar efter de kraftiga hyreshöjningarna. Samtidigt är det svårt att hitta en annan bostad.

D.Carnegie redovisade andra kvartalet 2016 en kraftig ökning av vinsten före skatt på 504 miljoner kronor, en ökning med 241 procent jämfört med samma kvartal förra året. Risken är att den nya fastighetsägaren, riskkapitalbolaget Blackstone, skor sig ännu mer på hyresgästerna.

Samtidigt ser vi hur det allmännyttiga bolaget Svenska Bostäder lyckas genomföra renoveringar i området utan hyreshöjningar på de nivåer D. Carnegie krävt av sina hyresgäster.

På många orter runt om i landet har privata fastighetsägare köpt upp hyresrätter som byggts under miljonprogrammet. En stor del av dessa privata hyresvärdar har därefter brustit i underhåll och genomfört tvivelaktiga renoveringar i syfte att höja hyrorna. I flera fall har det varit fråga om riskkapitalbolag som köpt fastigheterna utan någon egentlig ambition att äga, förvalta och utveckla människors hem. Syftet har enbart varit att tjäna pengar och därefter sälja fastigheterna vidare, ofta till ett annat bolag med samma affärsidé. Förlorarna är alltid desamma – hyresgästerna. Fenomenet att hyresgäster tvingas flytta på grund av hyreshöjningar efter renoveringar har blivit så vanligt att det har fått namnet renovräkningar.

För många hyresgäster som drabbats av dessa hyresvärdars framfart är läget akut. Den här gången är det Husbyborna som tvingas leva med mögel, fuktskador och skadedjur och betala orimliga hyror för undermåligt renoverade lägenheter. Samtidigt tjänar fastighetsägarna mycket pengar.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i nuläget för att komma till rätta med problemet med så kallade renovräkningar och olämpliga fastighetsägare som beskrivits ovan?