Säkerheten vid vägarbeten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 februari 2021

Interpellation: Säkerheten vid vägarbeten

Interpellation 2020/21:395 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:395 Säkerheten vid vägarbeten

av Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Under vecka 4 genomförde Helsingborgspolisens båda trafikgrupper riktade insatser på E6:an vid Hallandsåsens sydsida. Resultatet var mer än nedslående ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Polisen rapporterade 66 förare för fortkörning, och inte mindre än 55 förare fick sina körkort omhändertagna på plats. Om polisen hade haft mer resurser att tillgå skulle resultatet ha blivit än mer nedslående. En luttrad trafikpolis summerar det hela med en suck: Respekten hos trafikanterna är borta!

De personalgrupper som har vägen som arbetsplats är utsatta för andra förares nonchalans och bristande respekt för andra människors liv och hälsa. Att dundra förbi en arbetsplats i så hög hastighet att man mister sitt körkort visar på en omdömeslöshet som trotsar all beskrivning.

Vägarbetare, räddningstjänst, ambulanspersonal, poliser och bärgningspersonal måste kunna utföra sitt arbete under säkra förhållanden. De är ju trots allt där ute för att hjälpa oss andra att få en bättre och säkrare trafikmiljö. Det finns ytterligare en dimension i detta problem och det är att skyltning om vägarbete blir kvar trots att arbetsdagen avslutats. Det kan leda till att förare förlorar respekten för skyltningen.

Problemet med höga hastigheter förbi vägarbetsplatser måste få en lösning, ty allt för många dödsfall, skador och incidenter inträffar ute i trafiken.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att öka säkerheten för dem som har vägen som arbetsplats, och vilka åtgärder blir i så fall aktuella?