Säkerhetsbrister i offentliga it-system

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 19 maj 2022

Interpellation: Säkerhetsbrister i offentliga it-system

Interpellation 2017/18:208 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:208 Säkerhetsbrister i offentliga it-system

av Lotta Finstorp (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Ekot i Sveriges Radio har gjort en kartläggning över säkerhetsbrister i offentliga it-system. Det visade sig att tusentals sårbara system fanns i ett flertal myndigheter, kommuner och företag som bland annat har hand om avlopp, brandlarm och fjärrvärme. 

Det här är ytterst allvarligt, framför allt efter att världen i maj blev lamslaget av olika cyberattacker, främst WannaCry, ett ransomware som låste datorer och krävde betalning för att låsa upp dem igen. Världen över blev 250 000 datorer påverkade, bland annat Storbritanniens National Health Service (NHS) och Timrå kommun.

Om en liknande attack skulle drabba svenska avloppssystem eller kraftverk skulle det medföra katastrofala skador för samhället. 

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att så fort som möjligt säkra upp kritisk infrastruktur och täppa igen dessa säkerhetsluckor?